Kam investovat podle Davida Rusňáka?

DRFG Davida Rusňáka je česká investiční skupina s kapitálovými podíly ve firmách zabývajících se výzkumem, vzděláním či investičními a finančními službami. Oblasti, kterým se DRFG věnuje, jsou zejména nemovitosti, telekomunikace, finance, energetika, zdravotnictví či retail.

Skupina je vlastníkem dvou investičních fondů, těmi jsou nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND a energetický fond CZECH ENERGY & INFRASTRUCTURE FUND. Cílem DRFG je zhodnocení kapitálu prostřednictvím smysluplných projektů v perspektivních oborech.

Filozofie této skupiny je založena na investování do oborů, kterým skupina dobře rozumí a jsou umístěny v kulturně a geograficky blízkých lokalitách. Důležitý význam mají také projekty, kde může DRFG získat většinový rozhodovací podíl.

Mohou nám fondy peněžního trhu ještě něco nabídnout?

Mezi konzervativní investice je možné zařadit fondy dluhopisové a též fondy peněžního trhu. Podle diskuze s Josefem Eimem, portfolio manažerem skupiny Davida Rusňáka, však tyto fondy trpí téměř nulovými úrokovými sazbami. V posledních letech proto došlo k poklesu zájmu o ně.

Dluhopisové fondy též patří ke konzervativním investicím, avšak ty státní mají téměř nulový potenciál výnosu. Co se týče korporátních dluhopisů, zde je již možné dosáhnout vyšších výnosů. Záleží však na míře rizika, o které vypovídá rating (nejlepší AAA, nejhorší D). Pro konzervativní investory jsou dle recenze vhodné firemní dluhopisy společností s hodnocením BBB a lepším.

Jaká je nejbezpečnější investiční oblast?

Nejčastější alternativou konzervativních investic jsou fondy zaměřené na nemovitosti. V této oblasti došlo v minulém roce k 50% nárůstu objemu investovaných prostředků. Nemovitosti chápou lidé jako jednu z nejbezpečnějších investičních oblastí. Proto se z této alternativy oblíbená investiční příležitost, která neustále stoupá vzhůru, jako letadlo.

Většina drobných investorů nemá na nákup nemovitosti dostatečné finanční prostředky, a ani potřebné znalosti. Právě díky nemovitostním fondům ale mohou začít investovat bez většího kapitálu. Minimální investovaná částka se pohybuje v tisícikorunách, likvidita v řádech týdnů. Výhodou je, že investovaná částka míří do diverzifikovaného portfolia mnoha nemovitostí. Výnos se pak pohybuje okolo 4 % ročně.