Chcete prodat ornou půdu? Obraťte se na odborníky 

Orná půda patří do přírodního bohatství, které má velkou a stálou hodnotu. Také má velký podíl na utváření krajiny a životního prostředí a pro zemědělce či lesníky představuje jeden ze základních výrobních prostředků nabízejících velké množství rozličných funkcí. Pokud je půda dobře a kvalitně opečovávána, může se stát dokonalou investicí pro budoucí život. 

Jak zajistit prodej půdy? 

Pokud patříte mezi majitele půdy nebo jste půdy získali, třeba v dědickém řízení a nemáte zájem nebo na ni nemůžete, z jakéhokoli důvodu, hospodařit, máte dvě možnosti Jednou z nich je pronájem, kterým získáte určité finanční prostředky z dlouhodobého hlediska. Druhou volbou je prodej půdy. Tady získáte větší obnos financí, ale jen jednorázově. Pokud se rozhodnete půdu prodat, obraťte se na odborníky. Díky nim se nemusíte o nic starat a nestane se, že na něco zapomenete. Prodej půdy není jednoduchá záležitost, která se navíc pojí s celou řadou administrativních úkonů. 

Jakým způsobem se stanovuje cena orné půdy? 

Prvořadým hlediskem je bonita, což je pětimístní číselný kód, který udává charakter konkrétního stanoviště, na němž se nabízená půda nachází. Mezi další důležitá hlediska, která ovlivňují cenu půdy, patří cenová mapa, díky které lze, dle regionu, přibližně určit cenu nabízené orné půdy. 

Někdy však může být cena i vyšší. Jedná se o případy, kdy bývá pozemek v dané lokalitě nadprůměrně kvalitní. Vyšší cenu však lze získat i v případě, že je pozemek celistvý, umístěný v rovinaté oblasti, má dobrý tvar, který umožňuje snazší obhospodařování. Rozhodující vliv na stanovení ceny má i konkurence a poptávka či nabídka v dané oblasti. 

Cena však může být, oproti standardu, i nižší, a to v případech, kdy je pozemek hůře dostupný, není celistvý, je menších rozměrů nebo může být jakýmkoli způsobem znehodnocený. Mezi časté negativní vlivy patří eroze či jakékoli znečištění orné půdy. Nižší hodnotu mívají i pozemsky s pachtovní smlouvou nebo menšinovým spoluvlastnickým podílem či pozemky jejichž umístění je v kopci či mají méně vhodný tvar zhoršující jejich obhospodařování.