Co jsou to komodity a jak je dělíme 

Obchodování je sice lákavé, ale mnoho lidí neví, s čím nebo jak obchodovat, aby je to dovedlo ke kýženému výnosu. Zatímco někdo nedá dopustit na akcie, jiný je zase zastáncem toho, že kryptoměny jsou to nejlepší, do čeho můžete své úspory vložit. Do diskuze se však připojují také tradičnější investoři, kteří svou pozornost upínají spíše na komodity. Pojďme se podívat na to, jak komodity dělíme a co to vlastně komodity jsou.  

Komodity jsou fyzické aktivum 

Oproti akciím nebo kryptoměnám, kdy si nekupujete nic fyzického, v případě komodit o fyzických aktivech mluvíme. Definovat bychom je mohli jako surový materiál, který je nutný pro produkci dalšího zboží a služeb. V praxi se tak jedná nejen o drahé kovy, ale také o zemědělské produkty nebo minerální rudy a fosilní paliva.  

I když se jedná o fyzická aktiva čili skutečné surové materiály, přesto k obchodování s nimi může docházet na běžných burzovních trzích. Dříve se s komoditami skutečně obchodovalo fyzicky, dnes se však (stejně jako skoro všechno) přenesly do online světa.  

Tvrdé vs měkké komodity 

Komodity jsou však širokou skupinou surových materiálů. Rozlišujeme dnes tvrdé a také takzvané měkké komodity, kdy za tvrdé se považují kovy a energetické zdroje, jež jsou těženy čili získávány z nějakých přírodních zdrojů. Do kategorie tvrdých komodit tedy můžeme zařadit například železnou rudu, drahé kovy nebo například ropou. 

Poté zde máme kategorii měkkých komodit, kam spadají spíše zemědělské produkty, jako jsou pšenice, kukuřice, káva nebo bavlna, případně také hospodářská zvířata, jako prasata či jiný dobytek. Spojeny jsou (oproti tvrdým komoditám) s omezenou „životností” a většinou také se sezónností.  

Pokud bychom chtěli tvrdé a měkké komodity ještě více rozdělit například do skupin, budou to tedy čtyři skupiny, a to zemědělské komodity (kakao, cukr, káva, bavlna a jiné), energie (ropa nebo zemní plyn), dále kovy (průmyslové i vzácné) a hospodářská zvířata či produkty z nich.