Co je to takzvaný remarketing?

Spustili jste nedávno svou první PPC kampaň a nyní ze všech stran slýcháte, že je nutné provést takzvaný remarketing, aby byl rozpočet maximálně využitý. Možná jen slovu „remarketing” nerozumíte, ale je to základní pojem, který se s PPC reklamou pojí. Pojďme si ho proto definovat a objasnit, ať skutečně vytěžíme z probíhající reklamní kampaně maximum. 

Už to není o tom, jak dostat návštěvníky na web

V rámci svých reklamních kampaní ze všeho nejdříve řešíte to, jak dostat návštěvníky na web. Už v této fázi sbíráte data o svých potenciálních klientech a následně s nimi můžete také hezky pracovat. Když je tato fáze za vámi, nastupuje na scénu právě remarketing, který je účinným marketingovým nástrojem pracujícím s návštěvníky, jež už na webové stránky jednou přišli. 

Je důležité si uvědomit, že přes 90 % návštěvníků neudělá při prvním kontaktu s vaší reklamou to, co by dle vás udělat měli. Proto je důležité používat onen remarketing, díky kterým se můžete opětovně „přinutit” oslovené potenciální zákazníky ke kýžené akci. 

Remarketing je tedy jinými způsoby nástroj, s jehož pomocí oslovujete reklamou lidi, jež už web v minulosti navštívili. Jeho hlavními cíli je přesvědčit zákazníka či návštěvníka k dotažení věci do konce čili dohnání ho k objednávce, zadruhé pak udržet si ho a budovat u něj skutečně neprůstřelné povědomí o značce. 

S jakými uživateli se nejčastěji pracuje?

Remarketing těží z mnoha situací, ke kterým na webových stránkách došlo. Například ho zajímají lidé, kteří na web přišli, ale prohlédli si jen pár stránek, na základě toho poté odešli. Nebo kteří přišli na jinou než prodejní část webové stránky, přidali si zboží do košíku a poté také odešli čili z nějakého důvodu nedokončili nákup. 

Marketingový nástroj také těží z neprovedených konverzních akcí nebo svádí k opětovným nákupům, což funguje hlavně u e-shopů.