Jak a proč dělat průzkum spokojenosti zaměstnanců?

Spokojený zaměstnanec rovná se výkonný zaměstnanec. Možná si myslíte, že když bude někdo ve vaší firmě nespokojený, donese se to k vám. Případně se k vám už nějaké dílčí informace dostaly, ale rozhodli jste se je neřešit. A pak si překvapeně čtete negativní recenze, které zbytečně odrazují další (a třeba i skvělé) uchazeče o zaměstnání. Lidé totiž při výběru zaměstnání k firemní zkušenosti ostatních přihlížejí víc než kdy dřív.

Jak tedy správně dělat průzkum spokojenosti zaměstnanců? Důležité je vědět, jak a na co se ptát a následně výsledky vyhodnotit a zařídit se podle nich. Pokud zaměstnanci uvidí, že jejich názory nic nezměnily, nebudou moc ochotní poskytovat další zpětnou vazbu. Naopak když budou vědět, že vedení jejich názor zajímá, budou spokojenější.

Na co se ptát?

Od svých zaměstnanců byste měli zjišťovat, zda jsou dobře informovaní o cílech společnosti, náplni jejich vlastní práce a zda jsou se svou současnou pozicí spokojení. Dále by vás mělo zajímat, co by na své pozici chtěli změnit, případně jaké prostředky jim chybí k tomu, aby mohli pracovat efektivněji a snáze řešit problémy.

Mezi další otázky je vhodné zařadit to, jak často se zaměstnanci v práci cítí být ve stresu, jaké panují vztahy na jejich pracovišti a zda si myslí, že jsou za svou práci adekvátně ohodnoceni. Zahrňte i to, zda jsou spokojení se zaměstnaneckými benefity a jestli neuvažují o tom, že budou hledat jiné zaměstnání.

Kdo by měl vést průzkum?

Takový průzkum by neměl provádět sám zaměstnavatel nebo vedoucí oddělení, ale HR oddělení, které výsledky vyhodnotí a předloží vedení. Jinak by se zaměstnanci mohli zdráhat mluvit upřímně. A jak často byste takový průzkum měli vést? To záleží na tom, jak velkou firmu řídíte a jak často se u vás střídají zaměstnanci. Ideální je dotazovat spokojenost jednou až dvakrát ročně. Tak si necháte prostor na provedení případných změn.