Zkontrolujte si své komíny dřív, než přijde zima. Zanedbání je drahá záležitost

Už máte nebo nemáte zkontrolovaný komín? Komín se musí kontrolovat, to je jasná věc. Jen si bohužel málokdo uvědomuje, že se komín musí kontrolovat často. V komínech bohužel velice často vznikají požáry, které si samozřejmě vyžádají i mrtvé nebo zraněné osoby. Tím, že si včas necháte komín zkontrolovat, požárům předejdete. Pokud jste ještě nezačali topit, rychle si přivolejte odborníka, který vám včas komín zkontroluje, než ho začnete používat. Pokud jste s topením už začali, počkejte s tím až po topné sezoně – buďte však ostražití.

Ideálním obdobím na kontrolu komínu je období před topnou sezonou a po topné sezoně. Nejlépe uděláte, pokud si komín zkontrolujete před topnou sezonou, jelikož minimalizujete riziko vzniku požárů v komínech.

Ani letos jsme se nevyhnuli hasičskému hlášení a upozornění. Každým rokem se upozorňuje na nutnost si nechat komín zkontrolovat, aby se tak předcházelo vzniku požárů.

Jak to bylo s požáry vloni

Mnohým lidem však můžete klepat na čelo, oni si však stále neuvědomí závažnost toho, když si nenechají zkontrolovat komín. To, že si lidé nekontrolují komíny, se následně podepisuje na statistikách. Jenom vloni vzniklo skoro tisíc požárů, při nichž zemřeli dva lidé a dalších 46 osob bylo těžce zraněno. Škody se vyšplhali do desítek milionů korun, konkrétně do výše 64 milionů korun.

Hasiči při statistikách upozorňují na to, že nejvíce požárů vzniká právě v komínech. Z celkového počtu požárů, které se letos staly, zhruba 846 bylo zapříčiněno tím, že se podcenila kontrola a následná údržba komína.

Hrozí i pokuty

Požáry však nejsou to jediné, co by vás mělo přesvědčit k tomu, abyste si nechali svůj komín zkontrolovat. Je to dokonce vaší povinností. Jakožto majitelé nemovitosti máte povinnosti udržovat spalinové cesty funkční a bezpečné, pokud to zanedbáte, hrozí vám pokuta až ve výši deseti tisíc korun.