Jak se v životě posunout vpřed

Každý z nás má své limity, které nám mnohdy brání v tom, abychom byli úspěšní. Jak tyto limity překonat a konečně se posunout vpřed? Poradíme, jak si lze zajistit životní úspěch.   

Osobní kouč nabídne nezávislý pohled 

Stále více lidí si uvědomuje, že role osobního kouče je mnohem důležitější, než si mysleli. Tito profesionálové mají v našem životě totiž nezastupitelnou roli. Jsou nezúčastněnými pozorovateli našeho života, nemají citové vazby k nám, ani k našemu okolí. Proto se jim daří úspěšně pojmenovávat příležitosti, které v našem životě máme. Daří se jim společně s námi hledat silné stránky naší osobnosti, které dále rozvíjejí. Pokud si přejete posunout se dál, pohled „zvenčí“ je velkou změnou k lepšímu.  

Nové návyky zajistí změnu 

Přejete si skutečnou a trvalou změnu ve svém chování, pohybových stereotypech, nebo třeba v jídelníčku? Zkuste si dávat malé, ale trvalé cíle. Nepotřebujete měsíc držet drastickou dietu, která se negativně odrazí na vaší svalové hmotě i duševním zdraví. Místo toho je lepší se dát na malou změnu, kterou do svého života naprosto přijmete jako vlastní. Může se jednat o nahrazení jednoho jídla denně zdravější variantou, o pevný závazek 30 minut chůze denně, nebo o analýze chování lidí ve vašem okolí. Cokoliv pro sebe uděláte, to vás posune dál.  

Minulost nelze změnit, budoucnost ano 

Na co vám bude, když budete neustále otevírat staré rány? Zřejmě brzy zjistíte, že jste na tom psychicky stále hůř. Místo toho se ze svých chyb poučte pro dny budoucí, a udělejte si vlastní rituál, ve kterém za minulostí uděláte tlustou čáru. Již se netrapte tím, co bylo. Odpusťte lidem i sobě a vykročte dál. Odstřihnutí se od křivd z let minulých bude jako svěží vítr do vašich plachet.  

Nelpěte na minulosti, místo toho aktivně pracujte na své přítomnosti a budoucnosti. Najednou zjistíte, že se vám začíná skvěle dařit.