Investiční oblasti, na které se zaměřuje Rusňákova DRFG

Investiční skupina Davida Rusňáka, také zvaná DRFG, se soustředí na tuzemský trh a jejím cílem je zhodnocovat český kapitál pomocí investic do podílů v perspektivních projektech. V roce 2003 ji založil David Rusňák, který do ní v roce 2011 sloučil všechny své dosavadní společnosti. Nyní vlastní 90 % DRFG. Podle recenzí z roku 2016 překročila hodnota DRFG hranici 2 a půl miliardy korun.

DRFG se soustředí na několik investičních oblastí. Patří mezi ně energetika, telekomunikace, Zdravotnictví, Finance, Nemovitosti a majetek. Dále se zaměřuje na dva podílové fondy, dluhopisový a realitní.

Energetické fondy

Dceřiná společnost, zastřešující energetický fond, se nazývá DRFG ENERGY. V energetické oblasti se DRFG podařilo splnit dva hlavní vytyčené cíle. Jedním z nich je dokončení teplárny Šternberk, kde DRFG vlastní 100 % akcií.

Druhým cílem bylo založení energetického fondu, jehož základem je stabilní a kvalitní portfolio. Tento cíl se také podařilo naplnit, jelikož fond má připraveno k nákupu 5 fotovoltaických elektráren. Pavel Svoreň, klíčová osoba v oblasti energetiky DRFG, v diskuzi uvádí, že se jejich hodnota pohybuje kolem 1,9 miliard korun.

Telekomunikace

DRFG TELCO je dodavatelem výstavby a údržby mobilních sítí. Cílem e sjednotit lokální poskytovatele internetových služeb a stát se lídrem. Chce vytvořit jednotnou přehlednou platformu, která nabídne zákazníkům lepší servis, péči a zkvalitní dosavadní služby. Nejedná se pouze o telefonní služby a internet. DRFG chce pružně reagovat na rozvoj světových komunikací a vyhovět nárokům zákazníků.

Zdravotnictví

Divize DRFG MEDICAL buduje vlastní lékárenskou síť. Současně vlastní 15 lékáren po celé České republice, ale tento počet plánuje navýšit na 25. Lékárny jsou dle recenzí orientovány na samoobslužný prodej a měly by být umístěné v kvalitní lokalitě. Zajímavé jsou také velké prodejní prostory, ale nemusí být v nákupních centrech. Zajímavou lékárnou je ta ve Faustově domě v Praze.

Pacienti se přiklání k samoléčbě a spíše sledují recenze. Chtějí si informace o lécích zjišťovat a sami vybírat. Tomu DRFG přizpůsobuje prodejní strategii a ve svých lékárnách umožňuje samoobslužný prodej. DRFG Medical úspěšné stoupá vzhůru, stejně jako letadlo.