Freelancerů přibývá. Firmy se trendu začínají podmaňovat

I když by se mohlo na první pohled zdát, že zájem o podnikání je prakticky nulový, není tomu tak. Zájem o podnikání roste, ovšem nepřibývá velkých podnikatelů, nýbrž jenom osob samostatně výdělečně činných čili takzvaných podnikatelů na volné noze (také freelancerů). Zprvu to vypadalo, že zájem o ně nebude – firmy hledaly spíše lidi do svých řad. Ale postupně se tomuto trendu začínají i velké firmy podřizovat a hledají spolupracovníky na ryze externí spolupráci.  

Největším milníkem v této situaci bylo pravděpodobně to, že na vlastní noze začali podnikat specialisté, po kterých je obecně velká poptávka. Mluvíme tu tedy o IT specialistech nebo o podobných odbornících, které firmy nemohly dostat na svá volná pracovní místa. Jedinou možností tak bylo využít jejich služby externě, což nakonec nebylo zrovna špatným nápadem.  

Sdílená ekonomika je trendem 

Dalo by se říct, že toto všechno je součástí takzvané sdílené ekonomiky. V rámci té vás asi napadne, že se sdílí určité prostředky nebo zdroje mezi více subjekty. A dalo by se říct, že i externisté jsou součástí této sdílené ekonomiky. Ale samozřejmě berte to, prosím, s rezervou. 

Současný trh je v přerodu 

Odborníci jsou toho názoru, že současný trh je v jakémsi přerodu. Mohou za to samozřejmě i aktuální okolnosti, které nutí zaměstnavatele přehodnotit svá dříve pevně stanovená stanoviska. Zejména stanoviska týkající se pracovního poměru. Jak již bylo nastíněno, jsou daleko otevřenější sdílení, nelpí nutně na klasickém pracovním poměru, který sice v mnoha firmách stále ještě převládá.  

V posledních letech dochází především ke kombinování pracovníků. Zatímco někteří jsou kmenoví a stálí, jiní jsou dočasní a většinou externí. Je to dobrý krok, díky kterému se využívají lidé různých dovedností.