Je polití horkou kávou pracovním úrazem?

Každé ráno není posvícení. Své o tom ví zaměstnavatelé, kteří musí jednou za čas řešit pracovní úrazy, k nimž na pracovištích došlo. Většinou se jedná o menší nehody, jindy se však jedná o velké pracovní úrazy, které budou mít trvalé následky. Pokud vás v nedávné době překvapilo, že za vámi přišla zaměstnankyně s tím, že byla polita horkou kávou a že to chce zavést jako pracovní úraz, možná jste se sami sebe ptali, jestli si dělá legraci nebo nikoliv. Pravdou však je, že si legraci nedělala. I polití horkou kávou na pracovišti se může vést jako pracovní úraz, který je povinen zaměstnavatel řešit. 

I když jste si do nynějška mysleli, že polití horkou kávou se nejeví jako pracovní úraz, opravdu to tak není a o úraz se v každém případě jedná. Polití horkou kávou je pracovní úraz jako každý jiný, vznikl na pracovišti v přímé souvislosti s plněním pracovních povinností. 

Zaměstnavatel odpovídá za všechny pracovní úrazy

Je třeba také poznamenat, že zaměstnavatel zodpovídá za naprosto všechny úrazy, k nimž na pracovišti došlo. Z počátku se ani nerozlišuje to, jak k nim došlo nebo co bylo důvodem jejich zavinění. 

Pokud došlo k polití horkou kávou, je třeba automaticky napsat záznam o pracovním úrazu, je však třeba uvést, kdo za tímto úrazem stál. Na vás pak je jediné, a to to, jak se zaměstnankyní nebo zaměstnancem, který byl kávou polit, naložíte. 

Polití kávou jako úraz, za který je zodpovědný zaměstnavatel

Nemůžete se v takovém případě spoléhat na pojišťovnu, protože ona v takovém případě nemůže dělat takřka nic. Jedná se o pracovní úraz, za který jste zodpovědný vy jakožto zaměstnavatel. Jinými slovy se jedná o zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, která byla způsobená pracovním úrazem nebo případně nemocí z povolání. 

S tímto vám však může pomoct firma Extéria, která je předním poskytovatele poradenství v oblasti BOZP a PO.