Jak zjistit potřeby svých zákazníků

Uspět na podnikatelském trhu, to je poměrně těžký úkol. Ovšem pokud víte, co zákazníci chtějí, pak to pro vás nic těžkého není. Pochopit zákazníky je pro mnohé podnikatele úkol zcela nemožný, ale někteří vědí, jak zjistit potřeby svých klientů, a tak plně zvládají vést podnik s nemalým ziskem. Pokud se také chcete zařadit mezi fungující byznysy, pokud chcete znát potřeby svých zákazníků, pak víme, jak toho dosáhnout nebo jak to zjistit.  

Je třeba si ze všeho nejdříve položit otázku, kdo je váš zákazník. Mnozí podnikatelé se chtějí zavděčit všem, ale opravdu se všem zavděčit nejde. Ti, kteří se chtějí všem zavděčit, jsou zároveň také ti, kteří patří k neúspěšným podnikatelům, jež do roka zkrachují. Je tedy třeba stanovit si cílovou skupinu, na kterou se zaměříte a na kterou budete takzvaně cílit. Cílová skupina – to je váš zákazník.  

Po zodpovězení otázky, kdo je váš zákazník, se také nabízí otázka, jak se takový člověk o firmě nejpravděpodobněji dozví nebo proč by si měl zákazník koupit něco právě od vás. I to je skutečně důležité si zodpovědět.  

Poté začněte zkoumat 

Potřeby svých zákazníků také zjistíte tak, že budete zkoumat. Zkrátka si očíhněte místa, kde by se mohli vaši potencionální zákazníci potulovat, kde se cílová skupina asi nejvíce pohybuje. Také se inspirujte konkurencí, která cílí na podobnou skupinu zákazníků. Zkoumejte komunikaci a zároveň se inspirujte chybami i úspěchy firmy.  

Samozřejmě nejlepší způsob, jak zjistit potřeby svých zákazníků, je ptát se. Ne nadarmo se říká, že líná huba holé neštěstí. Nemusíte se lidí ptát na ulici, zkrátka posílejte dotazníky či podobně.  

Oslovujte své zákazníky 

V souvislosti s otázkami a ptaním se také si zmiňme i to, jak máme své zákazníky oslovit. Samozřejmě opět se to odvíjí od toho, jakou máme cílovou skupinu, na jednotlivé skupiny se zkrátka mluví různě. Někdy dodá oslovení šmrnc humor, jiní ocení trochu bizarnosti, některou skupinu lidí zaujme politické téma.