Jak postupovat při vyřízení s.r.o. 

Po čase působení na trhu jako živnostník se nám otevírají nové možnosti. Potřebujeme založit společnost s ručením omezeným. Jaký je postup a jaké podmínky musíme dodržet?  

Omezené ručení jako hlavní výhoda 

Vaše podnikatelská činnost získává založením společnosti s ručením omezeným mnohé výhody. Advokát vám pomůže nastavit vaše podnikání tak, aby byl ochráněn váš osobní majetek v případě, že byste v budoucnu podnikli nesprávný podnikatelský krok. Váš právník vám vysvětlí, jaké důsledky z tohoto nového kroku ve vašem podnikání plynou. Obecně se uvádí, že při tomto druhu podnikání bude také snadnější možnost pro převedení vlastnických práv.  

Zakládáte společnost jako jedinec?  

Budete na založení společnosti sami? V tomto případě se jedná vůbec o nejsnadnější krok. Bude vám totiž stačit pouhá zakladatelská listina. S jejím sepsáním a správnou formulací vám poradí váš právní zástupce. Bude nutno také zajistit notářský zápis.  

Bude vás na založení společnosti více?  

Jestliže se bude jednat o společnost, kde bude více zakladatelů, budete potřebovat sepsat společenskou smlouvu. I tento dokument vyžaduje notářský zápis. Následně dojde k zapsání společnosti do rejstříku, a to pomocí notáře nebo vašeho advokáta.  

Název a sídlo společnosti 

Jako první budete při sepisování smlouvy muset uvést originální název společnosti. Ten je potřeba mít již odsouhlasen napříč všemi členy zakládající společnosti. Současně s tím budete zajišťovat také sídlo dané společnosti. Zde nezapomeňte, že musíte mít souhlas vlastníka nebo nájemní smlouvu, pokud nejste vlastníkem dané nemovitosti.  

Pro založení společnosti budete také potřebovat čestná prohlášení a podpisové vzory.  

Předmět podnikání i vzájemné podíly 

V rámci společenské smlouvy budete vždy uvádět celé jméno a trvalé bydliště všech zakládajících společníků firmy. Dále zde uvedete také předmět podnikání, tedy v jakém oboru budete působit. Vzájemné podíly ve společnosti se stanovují nejčastěji podle poměru vkladu daného společníka. Samozřejmě záleží na tom, jak sepíšete konkrétní smlouvu.  

Tyto základní prvky bude potřeba uvést při zakládání s.r.o.