Jak bojovat proti chorobám napadající plodovou zeleninu

Taky patříte k zahrádkářům, kteří pěstují svou vlastní í plodovou zeleninu? Pokud ano, určitě víte, že pěstovat svou vlastní zeleninu není zrovna legrace. Každý druh zeleniny potřebuje jiné množství vody, jiné hnojivo, jiné zacházení. I když je v současné době populární zejména bio pěstování, mnohé bio ochranné prvky si neporadí s chorobami, které jsou způsobeny viry nebo bakteriemi. S tím si bohužel dokážou poradit jenom pesticidy. Než však pesticidy použijete, ujistěte se, že jste udělali všechno proto, aby se choroby způsobené viry nebo bakteriemi nevyskytovaly.

Jaká je bio prevence proti chorobám?

Mnohé bio ochranné přípravky ochrání zeleninu před škůdci, ale bohužel neochrání ji před nepříjemnými chorobami, které se v současné době vyskytují velice často. Můžete však provést prevenci, jako je například volba odolných odrůd a sazeniček. Odolné odrůdy je nutné volit zejména tehdy, kdy se chystáte na větší výsadbu, která se bohužel častěji potýká se zákeřnými chorobami.

K dalším preventivním opatřením patří nepřehnojování a nepřehušťování. Dále také nepěstování zeleniny na stejných místech po dobu několika let.

Když prevence nepomohla

Pokud se stane, že prevence není tak účinná, jak jste si přáli a jak jste si představovali, je nutné sáhnout po pesticidech, které jsou bohužel to jediné, co rychle zbaví plodiny zákeřných chorob, díky kterým by byly nepoživatelné.

Zacházení s pesticidy má však několik zásad, a to například řídit se vždy podle návodu na obalu nebo dle instrukcí v příbalovém letáku. Při manipulaci s pesticidy vždy mějte nasazené ochranné prvky, které vás ochrání. Vždy postřik stříkejte jenom na postižené rostliny, nestříkejte je na rostliny, které zasažené chorobou nejsou.

Není nutné připravovat více přípravku, než potřebujete. Pesticid zlikviduje nemoci dokonale i za množství, které je uvedeno v návodu na použití.

Kdyby se stalo, že dojde k nehodě, k požití nebo k potřísnění na pokožku, rychle a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.