Do zlata, do umění i do veteránů. Do čeho se Češi nebojí investovat?

Není to tak dávno, co Češi ke světu investic přistupovali spíše s respektem. Báli se své úspory investovat, protože tu bylo jisté riziko, že by své úspory už nikdy v životě neviděli. Sice se i dnes lidé obávají toho, že o své úspory přijdou, ovšem svým strachem se nenechávají zastrašit. Spíše jsou připraveni na to, že mohou zbohatnout.  

I když se přístup Čechů k investování a poslední dobu výrazně změnil, co se nezměnilo je fakt, že čím riskantnější investice, tím větší zvýhodnění. Zatímco v minulosti se lidé snažili investovat do méně riskantních investic, které sice neslibovaly velké zisky, nyní je to přesně naopak. Touha po penězích zkrátka ovládla nejednoho z nás.  

Nicméně je třeba konstatovat, že se nesmí házet všichni lidé do jednoho pytle. Každý k investicím přistupuje jinak s jinými argumenty. Z nedávných průzkumů však vyplývá, že se začíná upouštět od klasických cenných papírů a dluhopisů. Není to kvůli nižšímu zvýhodnění, ale spíše se tyto typy investic nestaly pro člověka natolik atraktivní, aby do nich investoval. Raději Češi volí trochu jiné investice. Víte, do čeho nyní investují nejvíce? 

Přednost se dává zlatu a umění 

Stále více Čechů dává přednost zlatu. Zlato je rozhodně dobrá investice, ovšem musí se sledovat jeho hodnota, která neustále kolísá. Stejně tak dobrou investicí je umění, kterému Češi začínají mimo jiné taky rozumět. U umění je to však i o trpělivosti a načasování. Musíte sledovat jednotlivé autory a musíte vypíchnout vhodnou dobu, kdy je ideální obrazy prodat.  

Začíná se investovat i do veteránů 

S velkou oblibou se investuje také do veteránů, kterým během plynoucích let roste jejich hodnota. Veteráni jsou rozhodně skvělou investicí, ovšem musíte investovat do takových, kterým hodnota opravdu poroste. Ne každý veterán je dobrá investice.