V Česku se vyplatilo vloni více jak tři a půl milionu důchodů

Jak si získat voliče na svou stranu? Zvýšit důchody. Zejména důchodci jsou ti, kteří chodí k volbám, tudíž zejména důchodce je třeba mít na své straně. Toho si je ostatně český premiér moc dobře vědom, a tak neustále přidává právě na důchodech. Zatímco letos byly důchody opět o několik set korun zvýšeny, příští rok to bude naprosto stejné. Nedávno Česká správa sociálního zabezpečení se nechala slyšet, že vloni se vyplatilo na důchodech více jak tři a půl milionu. Máme na mysli důchody starobní, pozůstalostní i invalidní dohromady. 

K loňskému poslednímu prosinci pobíralo důchod 2,8 milionů lidí. Z toho bylo nejvíce žen, kterých bylo 1,7 milionu. Mužů bylo o pět set tisíc méně, kteří pobírali k loňskému prosinci důchod. 

Nejvíce se vyplácí starobní důchody 

Česká správa sociálního zabezpečení také prohlásila, jaké důchody se vyplácí. Nejvíce se vyplácí starobní důchody, které k poslednímu prosincovému dni loňského roku pobíralo necelých dva a půl milionu lidí. Čtvrtinu z toho tvořily takzvané předčasné starobní důchody. 

Muži mají důchody lepší 

I když se vyplácely důchody více ženám, pravdou je, že pánové mají důchody o něco vyšší a lepší. Obecná průměrná výše vyplácených starobních důchodů je necelých dvanáct a půl tisíce korun. Pokud bychom to měli rozdělit, v průměru ženy pobírají důchod o jedenácti tisících, pánové pak pobírají důchody ve výši třináct a půl tisíce korun. 

Vyplácí se i jiné než starobní důchody 

Jak bylo řečeno na začátku, nevyplácí se samozřejmě jen starobní důchody, těch bylo vyplaceno jen nejvíce. Vyplácí se také pozůstalostní nebo invalidní důchody. Invalidní důchod byl vloni vyplacen skoro půl milionu příjemcům. Pozůstalostní důchody byly vypláceny více jak 600 tisícům lidí (ženám se pozůstalostní důchod vyplácel častěji než pánům).