Typy dluhopisů, do kterých můžete investovat své úspory

Mít peníze na spořícím účtu už dávno není tak výhodné jako kdysi. Dnes už úroky nejsou tak vysoké, to se spíše vyplatí investovat své úspory do dluhopisů. Dluhopisy jsou samozřejmě jen jednou z možných investic, které se vyplatí. Jsou bezpečné oproti jiným investicím, i když tedy nepřináší extrémně velké zvýhodnění. To však ve světě investic platí – když je investice bezpečná, zisky jsou nízké. Když je riskantnější, zisky jsou na druhou stranu opravdu vysoké.  

Pokud se rozhodnete investovat do dluhopisů, které vám často přinesou o něco větší zvýhodnění než spořící účty, vyplatí se vědět, do jakých konkrétních dluhopisů se dá investovat. Existuje totiž opravdu velké množství dluhopisů, do nichž se vyplatí vložit své peníze.  

Prémiové dluhopisy 

Existují například takzvané prémiové dluhopisy, což jsou jen zřídka vydávané dluhopisy, jež jsou určené pro investory, kteří milují risk. Výnos z těchto dluhopisů je totiž ponechán náhodě. O vyšším výnosu zpravidla rozhoduje až v den splatnosti úroku los.  

Nulové dluhopisy 

Také existují takzvané nulové dluhopisy, jejichž princip spočívá v tom, že v tomto případě nemáte nárok na úrok. Výnos zkrátka spočívá v rozdílu mezi nominální hodnotou uvedenou na dluhopisu a cenou, za kterou se dluhopis koupit v době emise. Výhody těchto dluhopisů jsou zejména daňové, jelikož nemáte nárok na úroky, nemusíte je každým rokem danit.  

Cizoměnové dluhopisy 

Setkat se můžete i s cizoměnovými dluhopisy. Tyto dluhopisy jsou vydávány v cizí zahraniční měně, nikoli v českých korunách. Pokud vlastníte tento cenný papír, riskujete ztrátu způsobenou znehodnocením zahraniční měny vůči české měně.  

Odběrní dluhopisy 

Setkat se můžete například s odběrními dluhopisy. Pokud jste majitelem odběrního dluhopisu, máte právo na odběr akcií emitenta. Ani při odběru akcie tyto dluhopisy nezanikají, úroky plynou neustále.