Marketing a jeho oblasti, aneb vyznejte se v propagaci společnosti

Marketing není pojem neznámý. Naopak. Dnes je to něco, bez čeho se neobejde žádná společnost. Je to prostředek, díky kterému vyhrajete konkurenční boje. Ať už nakonec vsadíte na PPC reklamy nebo jinou formu propagace, mějte na paměti, v jaké konkrétní oblasti se reklama spouští. Marketing má totiž různé cíle a je důležité vědět, v jaké oblasti spouštíme jeho realizaci.  

Analytické a výzkumné 

V případě, že spouštíte marketing v analytické a výzkumné oblasti, budete zkoumat zákazníkovo chování i konkurenci, od které se může mnoho naučit. Konkrétně se vaše pozornost bude zaměřovat na webovou analýzu, také na zkoumání chovu návštěvníků na internetových stránkách, dále budete řešit nejrůznější výzkumy a uživatelské průzkumy.  

Součástí této formy marketingu je tedy především marketingový výzkum, který se bohužel velmi často opomíjí.  

Výrobní 

Jednotlivé oblasti marketingu na sebe hezky a plynule navazují. Z analytické a výzkumné oblasti se přechází do výrobní, kdy marketér chápe, co zákazníci od výrobku očekávají. Určuje jeho vlastnosti, také co by měl výrobek mít. Cílem je naplnit především očekávání spotřebitelů a konkurovat ostatním službám nebo produktům.  

Marketingové 

Oblast marketingová nastupuje na scénu po oblasti výrobní, kdy se marketingový specialista snaží řešit už konkrétní prodeje. Chce dosahovat výsledků a být dlouhodobě lepší. Řeší se zde například cenotvorba jednotlivých výrobků, také shromažďuje se zpětná vazba od zákazníků, se kterou se následovně dál pracuje.  

Kontrolní a plánovací 

A vůbec poslední oblastí marketingu je oblast kontrolní a plánovací, do které spadá právě ono plánování, organizace a kontrola jakékoli marketingové činnosti. Mohou vznikat nejrůznější plány pro vstup na nový trh, což jsou poté klíčové ukazatele úspěchu jako takového.  

Samozřejmě marketingových oblastí je víc než dost. Zmíněné čtyři jsou však naprostým základem, se kterým musíte v marketingu počítat a které vám mohou pomoct přinést kýžený zisk.