Jak vybírá investiční skupina DRFG nemovitosti do svých fondů?

Činnost DRFG nepokrývá pouze cenné dluhopisy a podílové fondy. V rámci fondů hrají velkou roli ty nemovitostní, kterým investiční skupina DRFG věnuje pozornost hlavně v otázkách stability a zhodnocení. Podle DRFG je důležité, aby fondy byly stabilní a zároveň jejich zhodnocení zůstalo co nejméně dotčené v případě stagnace ekonomiky. To vede investiční skupinu k výběru nemovitostí například v menších obchodních zónách po celé České republice. Ta dokáží poklesu ekonomiky odolávat lépe než obchodní giganti v metropoli, kde se nachází více konkurentů. Dá se říci, že na případnou ekonomickou recesi, která by mohla navázat na současnou pandemii koronaviru, už se investiční skupina DRFG snažila myslet dopředu.

V rámci nemovitostních fondů mají investoři šanci těžit z benefitů, mezi které se řadí okamžité zhodnocování prostředků. Na rozdíl od investice do běžných bytů či domů, kdy je nutná správa nemovitosti a přímá komunikace s nájemníky, fondy investorům výrazně ušetří čas. Další výhodou je možnost okamžitého výběru peněz – fondy oproti výnosům z běžných investic nabízejí vyšší likviditu.

Mezi nejméně rizikové patří obchody v okresních městech

Do nemovitostních fondů vybírá investiční skupina DRFG Davida Rusňáka především nemovitosti ze segmentů, které mají nedostatek alternativ a jsou těžko nahraditelné. Proto se často soustředí na obchodní centra obsahující známé potravinové řetězce, která leží na území okresních či krajských měst. DRFG pracuje s faktem, že potraviny, nápoje a předměty pro denní potřebu budou bez diskuze žádaným zbožím i v době potenciální ekonomické krize.

Zároveň investiční skupina hledí na délku sjednaných nájemních smluv. Při dlouhodobých smlouvách je pravděpodobné, že i finanční prostředky budou z fondu plynout dlouhodobě a stabilně. V průměru jsou nájemní smlouvy sjednané na pět let, u obchodních řetězců se často jedná o deset let a více.