Podnikatelé mají novou povinnost, a to klást větší důraz na BOZP 

I když je koronavirová krize tím posledním, co se v současné době řeší, je pravdou, že z poznatků, které se v rámci této éry utržily, se těží dodnes. Zejména není tajemstvím, že podnikatelé si museli zvyknout na nový způsob práce a také nová pravidla hry, která nastoupila. Jejich pozornost se musí hnout především směrem bezpečnosti práce a dodržování hygienických opatření, s čímž však mnozí před úderem koronaviru měli velký problém.  

Mnohá odvětví čelí i nadále nelehké situaci 

Jelikož byl covid-19 onemocněním, které se šířilo rychlostí blesku, muselo se přiklánět k mnoha hygienickým opatřením, ke kterým jsme nebyli nucení schylovat se prakticky nikdy. Podnikatelé, aby zamezili velké míře onemocnění na pobočkách nebo v části firmy, dbali na doporučení a nepodceňovali prakticky žádnou prevenci, která by končila uvalením karantény.  

Dodnes jsou dezinfekce nebo roušky součástí mnoha společností a nosit či používat se musí na denním pořádku. Jsou ale odvětví, která tato povinnost příliš neminula nebo která zvýšených hygienických opatření dál dbát tolik nemusí.  

Menší pobočky nebo práce formou home office 

I když nikde není nakázáno, aby se zmíněná hygienická opatření i nadále dodržovala, pravdou je, že mnozí zaměstnavatelé na to dbají. Například v gastronomické sféře je hygiena na prvním místě. Zato menší pobočky nebo zaměstnanci fungující na home office nic takového řešit nemusí. Je však pravdou, že mluvíme o menším množství lidí fungujících například v oblastech poradenství nebo v digitálních odvětvích.  

Právě tato odvětví nebyla zmiňovanou koronavirovou situací tolik postižená, když byla aktuální. Zaměstnance neupadali do karantény společně, jelikož pracovali prakticky každý někde jinde (mluvíme nyní o home office). Firmy tím pádem nepřišly o své zisky, stejně tak zaměstnanci nepřišli o svou každodenní pracovní náplň.