OSVČ se k hypotéce dostávají jenom stěží

Osoby samostatně výdělečně mají většinou poměrně vysoké měsíční příjmy. Bohužel paradoxně daleko hůře shání hypoteční úvěr. V potaz totiž banky berou hlavně základ daně, který se uvádí v daňovém přiznání. Ten je však často velice nízký, protože mnohé OSVČ uplatňují paušální výdaje místo těch skutečných. Vyjde je to zkrátka levněji. Jenže je to jistá nevýhoda v případě, že chtějí o hypotéku zažádat. Proto se nabízí otázka, neexistuje jiné řešení této situace?  

A kupodivu tu jedno řešení je! Je jím obratová hypotéka čili úvěr, který bere v potaz nikoliv základ daně, ale jejich obrat. A ten je daleko vyšší, tudíž vyšší hypotéku je možné snáze získat. Abyste takovou hypotéku mohli získat, je zapotřebí doložit dvě po sobě jdoucí daňová přiznání s tím, že se musíte připravit na případné otázky týkající se toho, proč vám případně poklesly zisky nebo proč došlo k velkému navýšení, pakliže je rozdíl opravdu znatelný a podobně.  

Hypotéka z obratu je dnes daleko přístupnější 

V minulosti byla obratová hypotéka neboli také hypotéka z obratu něčím zcela nemožným. Získat ji mohli jenom někteří vyvolení, kteří se většinou nacházeli v nějakém vztahu s bankou či měli povolání spadající do profesních komor. Dnes je však získat hypoteční úvěr z obratu poměrně snadné – nebo daleko přístupnější, abychom byli přesní.  

Sice stále platí, že si o obratovou hypotéku nemůžete požádat u kohokoliv, na druhou stranu je nabízí stále více institucí. V průměru šest z dvanácti institucí nabízí obratovou hypotéku, zbylé z nich pak nabízí hypotéku pro ty, kteří jsou ze zmiňovaných profesních komor.  

Počítá se jen s několika procenty 

Je však třeba vědět, že se nepočítá nikdy s celým obratem. Většinou se počítá z maximálně třiceti procenty z obratu. U mnoha živnostníků se počítá pouze z deseti procenty obratu. Pokud však o hypotéce delší dobu uvažujete, alespoň za zkoušku to stojí. Nikdy nevíte, jestli vám nebude schválená taková půjčka, po které nějakou dobu prahnete, ale kterou za běžných okolností nemůžete získat.