Jak chybujeme při podávání daňového přiznání? 

Opět je zde období, během kterého jsme nuceni podávat daňové přiznání. A i když se nás týkají pouze příjmy z investic, přesto je nutné vyplnit růžový formulář a zaplatit příslušnou daň, která se vypočítá na základě zmíněných příjmů. Abychom však při podávání neztráceli čas a z důvodu opětovného navracení formuláře jsme neprošvihli řádný termín, pojďme si zmínit několik základních chyb, kterých se při podávání daňového přiznání dopouštíme. Je jich totiž víc než dost a opakují se prakticky každoročně. 

Formální chyby, aneb kontrolujte raději dvakrát 

Nejčastěji se chybuje v drobnostech, kvůli kterým však musíme přiznání vyplnit znovu a podat ho tím pádem opětovaně. Na mysli máme zejména chybějící mobilní telefon, chybějící e-mailová adresa nebo nedopsaná adresa.  

Kromě toho velmi často chybí jedna zásadní věc, bez které to nelze, a sice podpis. Pokud nepodáváte daňové přiznání skrze datovou schránkou, nebo pokud nevyužíváte elektronický podpis, mrkněte se raději dvakrát, jestli podpis opravdu nechybí. 

Trvalý pobyt není aktuální bydliště 

Do daňového přiznání se zpravidla zadává adresa trvalého bydliště, nikoliv aktuální, respektive přechodného. Kontaktní adresa je sice skvělá, ale finančnímu úřadu je k ničemu, pakliže se nejedná o oficiální trvalý pobyt.  

Proto než začnete psát, ujistěte se, že chcete napsat skutečně adresu trvalého nikoliv přechodného bydliště. V případě, že se pomýlíte, raději vezměte do rukou nový formulář a vyplňte ho znovu. 

Sledujte termíny podání 

Daňové přiznání má v současné době celou spoustu pravidel. Předně platí, že musíte podat daňové přiznání v rámci konkrétní doby. Lhůtu sice můžete za jistých okolností prodloužit, ale raději se strefte čili podejte růžový formulář do prvního dubna tohoto roku.  

V souvislosti s tímto datem podání se pojí i datum platby případné daně. A od toho se dále odvíjí i přehledy pro pojišťovny.