Akreditovaná zkušební laboratoř, se kterou získáte víc

Společnost CZ testing institute s.r.o. je akreditovanou zkušební laboratoří podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pro zkoušky pevnosti, spolehlivosti a hoření podle ČSN EN 45545-2. Zde ale získáte mnohem víc než laboratorní zkoušky. Stačí si jen vybrat. Výsledky měření vám budou provedeny formou exaktního výsledku zkoušky. Bude vám vyhotoveno odborné stanovisko s odborným názorem, zda jsou či nejsou právě ve vašem případě splněny veškeré požadavky na základě výsledků provedeného měření a zkoušení. Vy znát normy dopodrobna nemusíte, ale zdejší odborníci je znají velmi dobře. Normy a zákon mají doslova v malíčku a umí je porovnat s výsledky měření.

Budete tomu rozumět

Častá potíž je v tom, že zpracovaným materiálům klient nerozumí. Interpretace výsledku od této firmy je ale jiná. Vyjádření, které společně s odůvodněním blíže vysvětlí smysl a použitelnost výsledků provedeného zkoušení vám bude srozumitelné a pokud ne, bude vám náležitě vysvětleno. Zdejší odborníci vám pomohou pochopit souvislosti výsledků a dalších požadavků norem. Jsou zde, aby vám vše objasnili a poradili. Můžete také dostat potřebné vzdělávání, školení a pomoc ve sledování nových trendů.

Akreditované laboratoř

Laboratoř požární bezpečnosti pomocí jednotlivých zkoušek zjišťuje a vyhodnocuje reakce výrobků na oheň a provádí klasifikaci materiálů a komponentů podle požadavků normy EN 45545-2. Protože zdejší odborníci současně také spolupracují na výzkumu a vývoji nových, neustále inovovaných a požárně odolnějších materiálů určených pro železnici, dostanete výsledek s přidanou hodnotou. Komplexní hodnocení vlastností použitých materiálů a jejich vhodnost pro použití v dopravní technice bude naprosto precizní. Zkoušení požární bezpečnosti je prováděno dle platných norem a zdejší laboratoř je špičkově vybavena.